Ein Gweledigaeth

I wneud De Cymru'n ddiogelach wrth leihau risg

Our Vision is

To make South Wales safer by reducing risk

Image of Fire Fighters

Landlord o Donyrefail wedi cael ei orchymyn i dalu dros £5,000 gan Ynadon Merthyr Tudful

Gorchmynnwyd landlord i dalu dros £5,000 am fethu ymateb i geisiadau am wybodaeth a wnaed gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Gweld Mwy

Cais am ymweliad Cais

Rhoi gwybod am risg tân Adroddiad

Adrodd am drosedd tân Adroddiad