Adrodd am Drosedd Tân

Os oes gennych chi bryder am drosedd tân yn eich ardal, e.e. tipio anghyfreithlon, llenwch y ffurflen isod.  

Bydd eich gwybodaeth yn gyfrinachol a ni fyddwn yn ei rhannu gyda thrydydd parti.

 

1Manylion cyswllt yr unigolyn sy’n adrodd am y pryder: