Mae cysylltiadau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru â gwasanaethau addysg yn bwysig iawn i ni ac yn ein helpu ni i ddarparu addysg diogelwch yn uniongyrchol i blant a phobl ifanc yn ystod pob cyfnod o’u bywydau ysgol. Mae’r safle hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y sesiynau diogelwch rydym yn eu darparu a sut y gallwch chi drefnu sesiwn addysg gyda ni heddiw.  

  • Atal plant a phobl ifanc rhag cael eu brifo neu’u lladd mewn tanau damweiniol neu achosi tanau trwy anwybodaeth neu ddiffyg gofal.
  • Atal plant a phobl ifanc rhag cyflawni troseddau tân ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig.
  • Cydweithio er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau ac i wella deilliannau.
  • Gwerthuso effaith y mentrau a’r ymyriadau yn llawn gyda phartneriaid.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.