Recriwtio Nawr – Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

ALLECH CHI ATGYFNERTHU EIN GWASANAETH?

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub am benodi Prif Swyddog Tân Cynorthwyol a fydd yn cynnal gwerthoedd y Gwasanaethau sef bod yn broffesiynol, yn ofalgar, yn barchus, yn ymroddedig, yn ddibynadwy, yn ddeinamig, yn ddisgybledig ac yn hydwyth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos agwedd frwdfrydig ac arloesol at arwain maes gwasanaeth mawr gan ateb yn uniongyrchol i’r Prif Swyddog Tân.

  • Cyflog – £97,588 per annum (codiad cyflog yn yr arfaeth)
  • Lleoliad – Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Yn atebol i’r – Prif Swyddog Tân
  • Yn gyfrifol am – Gweithrediadau (SDdG ac Ar Alwad) Lleihau Risg (Diogelwch Tân Busnes a Diogelwch Tân Cymunedol) a Rheolaeth Tân
  • Dyddiad cau – 12:00 ganol dydd, Ddydd Gwener y 10fed o Awst 2018
Ymgeisiwch nawr!