Recriwtio Nawr – Prif Swyddog Cynorthwyol, Gwasanaeth Pobl

ALLECH CHI ATGYFNERTHU EIN GWASANAETH?

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub am benodi Prif Swyddog Tân Cynorthwyol a fydd yn cynnal gwerthoedd y Gwasanaethau sef bod yn broffesiynol, yn ofalgar, yn barchus, yn ymroddedig, yn ddibynadwy, yn ddeinamig, yn ddisgybledig ac yn hydwyth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos agwedd frwdfrydig ac arloesol at arwain maes gwasanaeth mawr gan ateb yn uniongyrchol i’r Prif Swyddog Tân.

  • Cyflog – £80,485 y flwyddyn (codiad cyflog yn yr arfaeth)
  • Lleoliad – Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Yn atebol i’r – Prif Swyddog Tân
  • Yn gyfrifol am – Adnoddau Dynol i gynnwys Cysylltiadau Gweithwyr, Recriwtio, Dysgu a Datblygu, Canolfannau Asesu a Datblygu, Rheoli Presenoldeb, Cyllid Cyflogau, Cyflogres a Phensiynau Amrywiaeth a’r Iaith Gymraeg, Iechyd Galwedigaethol
  • Dyddiad cau – 12:00 ganol dydd, Ddydd Gwener y 31ain o Awst 2018

 

Ymgeisiwch nawr!