Gorsaf Dân Aberdâr – 13fed o Hydref – 10yb – 4yp

Ymunwch â ni yng Ngorsaf Dân ac Achub Aberdâr am eu Digwyddiad Recriwtio Ymladdwyr Tân Ar Alwad ar 13fed o Hydref. Galwch heibio unrhyw amser rhwng 10:00 – 16:00 i roi cynnig ar rhai gweithgareddau ymladd tân i weld os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen! Bydd staff ar gael trwy’r dydd i drafod y rôl a chynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio.

Gorsaf Dân Aberdâr,

Cwmbach Rd,

Aberdare,

CF44 0NE