Rheolwr Cymwysiadau TGCh

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Gradd 13 – Cyflog: £34,106 – £35,229
(Yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Ionawr 18fed 2019

Rhif swydd: 502864


Rheolwr Cyfathfrebiadau TGCh

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Gradd 13 – Cyflog: £34,106 – £35,229
(Yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Ionawr 18fed 2019

Rhif swydd: 502865


Rheolwr Isadeiledd TGCh

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Gradd 13 – Cyflog: £34,106 – £35,229
(Yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Ionawr 18fed 2019

Rhif y swydd: 502866


Cynorthwyydd Gweinyddol Rhan Amser – Gorsaf Treorci

Parhaol
10 Awr yr wythnos

Graddfa 4 – Cyflog: £17,681 pro-rata
(Yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Ionawr 18fed 2019

Rhif swydd: NU256


Swyddog Cymorth a Datblygu Systemau CoreHR

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Graddfa 11 – Cyflog: £30,756 – £31,401

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, Ionawr 22ain 2019

Rhif Swydd: 502802


Datganiad Preifatrwydd Recriwtio