Prosiect Ffenics 

phoenix_ani_gif

Beth yw’r Prosiect Ffenics?

Menter Tân ac Achub wedi’i hanelu at bobl ifanc rhwng 11 a 17 mlwydd oed yw Prosiect Ffenics. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â phroblemau sydd gan bobl ifanc yn amrywio o hunan barch isel a diffyg hyder i ymddygiad gwrthgymdeithasol a/neu broblemau’n ymwneud â thân megis cynnau tanau’n fwriadol a galwadau ffug.

Mae’n herio agweddau presennol a hyrwyddo pobl ifanc i feddwl yn annibynnol drwy ddefnyddio gweithgareddau gwasanaeth tân i ddatblygu nodweddion personol megis gweithio mewn tîm, archwilio cyfyngiadau corfforol a meddyliol ac addysgu pobl ifanc ynghylch rôl y gwasanaeth tân ac achub.  

Click on the links below to find out more:

At bwy y mae wedi'i anelu? / Beth yw amcanion y cwrs?
Ymladdwyr Tân yn Esiamplau Da / Gwneud cymunedau yn fwy diogel
Canlyniadau
Beth gallwch ddisgwyl?

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

           Gwybodaeth Berthnasol

 Lawrlwytho pecyn y prosiect Phoenix
 Lawrlwytho Ffurflen Atgyfeirio
 Polisi Cyfle Cyfartal
 Proffil Cymeriad y Person Ifanc
 Caniatâd Rhieni a Gwybodaeth Feddygol

"Stori newyddion da" Cyngor Caerffili


Adborth

Adborth oddi wrth rieni, disgyblion a staff

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/9/2013
SWFRS