Cadetiaid Tân 

 

Ymgeisiwch Yma

Ydych chi rhwng 13 ac 17 oed ac yn barod i wneud gwahaniaeth?

Gall Cadetiaid Tân roi golwg ar weithio o fewn gwasanaeth gwisg i chi. Yn ogystal â chyfle cyffrous ac unigryw i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol ill dau wrth hyrwyddo hunanddisgyblaeth, gwaith tîm a dinasyddiaeth.

Fel cadét, bydd gennych gyfle i ddysgu sgiliau sylfaenol ymladdwr tân wrth gyfranogi mewn ystod eang o weithgareddau yn eich Cangen Cadetiaid Tân lleol ac yn y cyffiniau. Hefyd, mae gan Gadetiaid gyfle i ennill cymwysterau a gwobrau cydnabyddedig.

Eich Cangen Leol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut beth yw bywyd fel Cadét Tân?

Fel cadét tân, cewch eich trin fel ymladdwr tân ifanc dan hyfforddiant. Fe'ch darperir â'ch gwisg eich hun a chit tân y bydd angen i chi ofalu amdano'n dda a bydd gofyn i chi fynychu'r noson ddril wythnosol yn rheolaidd yn eich cangen cadetiaid tân lleol.

Yn ogystal â dysgu nifer o sgiliau fel ymladdwr tân, byddwch hefyd yn gweld gwaith adrannau eraill o fewn y gwasanaethau tân ac achub a gweithio tuag at nifer o wobrau wrth gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Fe wnaethom annog Cadetiaid Tân i gymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol a chefnogi digwyddiadau yn y gymuned leol. Bydd gofyn i chi ddangos rhywfaint o ddisgyblaeth ac ymroddiad, yn union fel Ymladdwr Tân iawn.

Bywyd fel cadét -  nid gwaith a dim hwyl yn unig yw e

Yn ychwanegol i weithgareddau wythnosol yn eich cangen leol, mae nifer o gyfleoedd arall megis gweithgareddau awyr agored, gwersyllfaoedd, cystadlaethau a thripiau cymdeithasol.  Mae nifer o'n grwpiau o gadetiaid yn chwarae rôl bwysig yn y gymuned gyda chadetiaid yn helpu gosod larymau mwg a chefnogi mentrau lleol eraill.

Teithiodd Cadetiaid Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru dramor i gymunedau yn yr Almaen a Serbia, yn cymryd rhan mewn cystadlaethau a phrosiectau elusennol. 

E-bostiwch eich cais at:- CadetiaidTan@decymru-tan.gov.uk

Dolenni ‘Dilynwch ni’ at Trydar @SWFRSYSS

             Manylion Cyswllt


E-bost: CadetiaidTan@decymru-tan.gov.uk

Ffôn: 01443 232000

 

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/8/2017
SWFRS