Troseddau a Chanlyniadau 

Llosgi Bwriadol, Car Trosedd ac Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol yn 3 o'r prif faterion sy'n effeithio ar y cymunedau yn Ne Cymru bob blwyddyn.

  • Ar gyfartaledd mae Tanau Glaswellt 3592 yn Ne Cymru bob blwyddyn
  • De Cymru yw un o'r ardaloedd uchaf eu heffeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y DU gyda rhwng 74,000 - 113,000 o achosion bob 1000 o drigolion yn 2009.
  • Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn y lladdwr mwyaf o 17-25 oed a'r lladdwr mwyaf o 5-14 oed (ar ôl canser).

Troseddau a Chanlyniadau yn brosiect newydd arloesol gyda'r nod o leihau nifer y tanau bwriadol a thân cysylltiedig ymddygiad gwrthgymdeithasol, megis ymosodiadau ar ddiffoddwyr tân a galwadau ffug.

Bydd y prosiect yn ymgysylltu â 2000 Phobl Ifanc rhwng 11 a 25 oed, eu haddysgu ar y peryglon o gymryd rhan yn y 3 pynciau craidd. Trwy'r sesiynau cyfranogol y bobl ifanc i archwilio rhesymau ac ymddygiadau a allai arwain at gymryd rhan yn y pynciau ac fe'u hanogir i agored fynegi eu safbwyntiau a'u barn.

Trosolwg sesiwn

Bydd y prosiect yn cynnig rhwng 1 i 6 awr o ymyrraeth i grwpiau (wedi'u teilwra i anghenion) o bobl ifanc rhwng 11 a 25 yn Ne Cymru '10 Awdurdod Unedol.

Gallai defnyddio amrywiaeth o ddulliau cyflwyno, fel rhyngweithiol DVDs, grŵp trafod, adolygu gan gymheiriaid, a digwyddiadau bywyd go iawn y bydd yn anelu i addysgu pobl ifanc am ganlyniadau eu gweithredu a sut y sefyllfaoedd y gallai eu cael eu hunain yn effeithio ar eu hunain eu teulu a'u eu cymuned.

Prif destunau

  • Llosgi Bwriadol
  • Troseddau Ceir
  • Galwadau Ffug
  • Ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân
  • Tanau Glaswellt Bwriadol
  • Tanau eilaidd
  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae'n bosibl taith o gwmpas y gall y grwpiau gorsaf dân leol yn cael ei drefnu, bydd hyn yn galluogi'r grŵp i ddeall yn well rôl y diffoddwr tân yn eu cymuned.

               Manylion Cyswlt


Ffôn:  
  01443  232000

E-bost: TROSEDDAUACHANLYNIADAU@southwales-fire.gov.uk

Mission Statement

To engage and educate young people in the dangers of Arson, Car Crime and Anti-Social Behaviour. 

Relating their actions to Consequences showing people the aftermath of their instinctive behaviour.

Getting young people to work as a team, raising self-motivation, communication skills and the sense of achieving something positive.

Group Suitability

Crimes and Consequences is first and foremost aimed at young people who may be on the cusp of offending or at risk of re-offending, therefore it will be open to the Youth Offending Services, Secure Units, Pupil Referral Units, Probation Services, NEET Groups, alternative education establishments and any other agency engaging with young people residing in a Community First area.

Forms

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/2/2012
SWFRS