Pa mor ddiogel ydych chi a’ch teulu? 

Gofynnwch y cwestiynau hyn i’ch hunan a phenderfynwch pa mor dda rydych yn amddiffyn eich hunan,y teulu a’ch cartref rhag tân. Pa newidiadau y mae angen i chi eu gwneud?

RHESTR WIRIO

Oes gennych larymau mwg sy’n gweithio ar bob llawr o’ch cartref?

Ydych chi’n gwirio’r batris ynddyn nhw bob wythnos?

Ydych chi’n tynnu llwch neu’n sugno’r llwch allan o’ch larymau mwg yn rheolaidd?

Oes gennych chi gynllun dianc o’r ty os digwydd tân?

Ydy pawb yn eich ty yn gwybod am y cynllun?

Ydych chi’n ymarfer y cynllun dianc yn rheolaidd?

Ydych chi’n gwirio eich peiriannau trydan a’r gwifrau yn rheolaidd am unrhyw ddiffygion neu ddifrod?

Os oes gennych ddrysau neu ffenestri diogelwch, ydy’r allweddi yn cael eu gadael yn y cloeon neu yn eu hymyl pan rydych yn y ty?

Ydych chi’n cadw llygad ar unrhyw beth sy’n cael ei goginio?

Ydych chi’n cadw dillad ac eitemau dodrefnu rhag unrhyw wresogydd?

Ydych chi’n gwirio’r flanced drydan yn rheolaidd?

Ydych chi’n diffodd unrhyw offer trydanol cyn mynd i’r gwely yn y nos?

               Ymweliad Diogelwch Tân
               yn y Cartref

Ffôn am ddim ar 0800 169 1234

Llenwch y ffurflen gofrestru ar lein

E-bost: Diogelwch Tân yn y Cartref 
Testun
: 07756 847123

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2011
SWFRS