Diogelwch Tân yn y Cartref i Bobl H­ŷn 

Ymwybyddiaeth Diogelwch rhag Tân i bersonau hŷn ~
Cyfartal ond Gwahanol

Ym mhob un Awdurdod Unedol yn ardal GTADC, mae mwy na 30% o'n cwsmeriaid yn bobl hŷn. Mae'r grŵp bregus hwn angen gwybodaeth a addaswyd ar gyfer eu hamgylchiadau.

Ni fydd gan bob person hŷn yr un gofynion - cofiwch fod Ll CC yn ystyried taw 50+ yw cychwyn yr adran hon o'n poblogaeth. Eto, mae anghenion pobl hŷn yn aml yn gwahaniaethu gydag iechyd cymaint ag oedran. Yn fras, gallwn rannu'r bobl hŷn i dri grŵp.

Cam 1: 50-64 : Mwyafrif y bobl yn dal yn heini a bod ganddynt ddigon o sgiliau gwybyddol i dderbyn ymwybyddiaeth diogelwch tân brif ffrwd.

Cam 2: 65-74 : Mae nifer o'r grŵp hwn yn llai bywiog ac wedi'u heffeithio'n fwy andwyol gan newid. Anogwch hwy i ail asesu eu diogelwch rhag tân, yn enwedig ar ôl colli partner neu wedi iddynt dioddef salwch neu anabledd.

Cam 3: 75+ : Gall amryw o'r grŵp hwn fod yn gaeth i'w cartrefi. Mae YNYSU yn brif gonsyrn. Yma, mae modd i'n hasiantaethau partner ein cynorthwyo i ddiogelu'r grŵp hwn. Cymrwch amser a gofal ychwanegol ar gyfer ADTC.

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/7/2013
SWFRS