Taflenni Diogelwch Tân 

Fire Safety LeafletsMae’r rhestr isod yn dangos y dewis o daflenni sydd ar gael sy’n darparu gwybodaeth bwysig a chyngor ar brif feysydd diogelwch tân.

Trwy ddilyn y cyfarwyddyd yn y taflenni, byddwch yn lleihau’r siawns o gael eich anafu gan dân yn sylweddol, yn ogystal â’ch teulu a’ch cartref.

 

  

Dathlu yn Ddiogel

Coginio yn Ddiogel

Diogelwch Tân yn y Cartref

Dathlu yn Ddiogel

Coginio yn Ddiogel

Diogelwch Tân yn y Cartref

Cynllunio sut i ddianc

Ysmygu yn Ddiogel

Diogelwch Coelcerthi

Cynllunio sut i ddianc

Ysmygu yn Ddiogel

Diogelwch Coelcerthi

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2011
SWFRS