Larymau ar gyfer Pobl sy’n Drwm eu Clyw 

 Ffôn am dim ar 0800 169 1234

Larymau ar gyfer Pobl sy’n Drwm eu ClywMae ymweliadau a larymau mwg arbenigol ar gyfer pobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw hefyd ar gael. Mae prif uned y larwm yn gweithio ar y cyd â larymau mwg arbenigol sy’n cael eu gosod gan y Gwasanaeth Tân ac Achub. Pan fyddant yn canu, mae golau yn fflachio a’r ddisg sydd ynghlwm yn dirgrynu gan roi rhybudd pellach.

Mae’r holl offer larwm byddar arbenigol yn cael eu cyflenwi a’u gosod gan bersonél gwasanaeth tân hyfforddedig ac yn cael eu gosod yn rhad ac am ddim.

Cysylltwch â ni

Os ydych angen larwm ar gyfer pobl â nam ar eu clyw defnyddiwch un o’r dulliau canlynol i gysylltu â ni.

               Ymweliad Diogelwch Tân
               yn y Cartref

Ffôn am ddim ar 0800 169 1234

Llenwch y ffurflen gofrestru ar lein

E-bost: Diogelwch Tân yn y Cartref 
Testun
: 07756 847123

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2011
SWFRS