Eiriolwyr 

Wedi’u lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth tân mae’r tîm hwn o arbenigwyr yn gweithio gyda sefydliadau arweiniol yn eu maes hwy i sicrhau ein bod yn delio â phob grŵp arbennig mewn ffordd dderbyniol. Mae hyn yn gwneud ein gwaith hyd yn oed yn fwy effeithiol ac yn sicrhau nad ydym yn torri unrhyw ddeddfwriaeth wrthwahaniaethol.

  • Eiriolydd Blynyddoedd Cynnar a Theuluoedd- Steph Murphy
  • Eiriolydd Pobl Hŷn – Tony Lewis
  • Eiriolydd Amrywiaeth – Mo Muflahi
  • Eiriolydd Iaith Gymraeg - Katie Davies
  • Eiriolydd Anabledd – I’w benodi

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2011
SWFRS