Cŵn Canfod Hydrocarbon 

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru un ci hydrocarbon, sef Springer Spaniel 6 mlwydd oed o’r enw Sammy. Pan nad yw’n rasio i gyrraedd safle tân mae Sammy yn byw gyda’i hyfforddwr Matt ac yn teithio i’r gwaith mewn fan sydd wedi’i haddasu’n arbennig ar gyfer cŵn. Mae’n ddiddorol nodi fod adran Sammy o’r fan wedi'i aerdymheru, yn wahanol i ochr Matt pan fydd yn gyrru!

Gall Sammy ddarganfod hyd at 15 gwahanol fath o hydrocarbon sy’n arfer cael eu defnyddio wrth gychwyn tân yn fwriadol. Mae organau synhwyro cŵn ddeugain gwaith yn fwy pwerus na rhai dyn a gall cŵn wahaniaethu aroglau sydd gan miliwn gwaith yn is nag y gall dynion, sy’n gwneud ci yn bartner delfrydol ar gyfer ymladd llosgi bwriadol.

Mae Sammy wedi bod ynghlwm wrth nifer o arestiadau llosgi bwriadol, gan ganfod yn hawdd pan fydd llosgwr bwriadol wedi cychwyn tân, a hefyd wrth ganfod pwy yw’r llosgwr bwriadol pan fydd rhywun wedi cael ei arestio.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS