Asesiadau Gwendidau Llosgi Bwriadol 

Mae Asesiadau Gwendidau Llosgi Bwriadol yn galluogi’r Gwasanaeth Tân ac Achub i asesu risg i aelodau’r cyhoedd ac Ymladdwyr Tân pan fydd adroddiad neu wybodaeth yn cael ei dderbyn ynghylch adeiladau segur heb eu diogelu neu beryglon sydd wedi’u tipion anghyfreithlon, megis silindrau.

Yn ddiweddar, daeth pwysigrwydd y gwaith hwn i’r amlwg yn ardal De Cymru pan gafwyd o hyd i dros 1,000 o silindrau wedi’u storio’n anghywir mewn ystâd ddiwydiannol. Roeddent yn achosi risg sylweddol i’r cyhoedd ac i Ymladdwyr Tân os byddai tân, ac ar ôl eu symud oddi yno roedd y gymuned yn lle mwy diogel.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS