Gwylio am Dân 

Sefydlwyd y cynllun Gwylio am Dân ar gyfer pobl ifanc i ddangos gwerth eu hysgol a’u gwaith drwy roi caniatâd arbennig i rai disgyblion gael “caniatâd ar gyfer pob man” a reportio peryglon tân posib i staff yr ysgol. 

Mae’r bobl ifanc yn cael eu hyfforddi gan bersonél eu Gorsaf Dân leol ac maent yn reportio unrhyw faterion sy’n achosi pryder i’r Prifathro neu ddirprwy penodedig. Ers ei gyflwyno, mae cymunedau De Cymru wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y tanau ysgol gyda diolch i ymdrechion y staff dysgu, disgyblion a phersonél y Gwasanaeth Tân.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS