Ymchwilio Tân 

Mae gan Wasanaethau Tân ac Achub y DU orchymyn cyfreithiol i ymchwilio achos y tân ac mae’r arbenigedd sydd wedi cronni o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn amhrisiadwy o ran helpu’r Heddlu i ddehongli safleoedd tân a sefydlu achos tân.

Yn aml mae’r achos yn ddamweiniol, ond mae’n drist nodi mai prif achos tân yn ein cymuned yw llosgi bwriadol. Mae’r Ymchwilwyr Tân yn dilyn cyfres o gyrsiau hyfforddiant lle maent yn derbyn cyfarwyddyd mewn ymddygiad tân a’r ffordd y mae’n lledu, archwilio safle tân, ymchwilio fforensig a dehongli safle, i enwi ond rhai.

       Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS