App Uned Trosedd Tân 

Mae pris llosgi bwriadol i gymunedau De Cymru yn dod i £7 miliwn bob blwyddyn yn ardal De Cymru. Nid yw’r lefel hon o losgi bwriadol yn gynaliadwy yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ac mae’r Uned Troseddu Tân yn gwneud popeth posib i leihau’r broblem hon ar gyfer ein cymunedau.

Rydym yn gyfrifol am ddelio â phob mater yn ymwneud â chynnau tanau’n fwriadol a deall pam ei fod yn digwydd, darganfod y rhesymau dros losgi bwriadol, dod o hyd i ble gallai’r tanau hyn ddigwydd, a chynorthwyo’r Heddlu gydag arestio’r bobl sy’n gyfrifol.

Mae’r app Undeb Troseddu Tan yn y app Gwasanaeth Tan gyntaf yn y DU sydd ar gael I’w llwytho ilawr heddiw. Mar’r app yn rhoi mewnwelediad I’r Undeb Troseddu Tan sydd yn gweithredu allan o orsaf tan Trelei, yng Nghaerdydd

Mae’r app Trosedd Tan yn llawn wybodaeth amrywiol o tanni bwriadol I cam-drin domestig.
Mae’r app yn cynnwys nifer o ffurflenni rhyngweithiol sy’n cysylltu syth I’r swyddfa Troseddu Tan.

 • Tîm ni
 • Amdanom ni
 • Gwylio am Dân
 • Tân Gwylt
 • Ymchwilio Tân
 • Cam-drin domestig a throsedd casineb
 • Patrolau Beiciau
 • Asesiadau Gwendidau Llosgi Bwriadol
 • Cŵn Ymchwilio Tân
 • Mae Galwadau Ffug Maleisus yn Lladd
 • Cysylltwch â Ni

Mae’r ffurflenni rhyngweithiol yn galleogi chi I cyflwyno eich asesiad perygl llosgi bwriadol, hysbysu y Trosedd Tan o unrhiw silindrau wedi’u gadael, ac unrhiw spwriel gwastraf.

http://itunes.apple.com/lk/app/south-wales-fire-crime-unit/id459417012?mt=8

         Cysylltwch â ni


Ffôn: 01443 232000 a gofynnwch am aelod o’r Uned Troseddau Tân.

E-bosttroseddutan@southwales-fire.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/9/2011
SWFRS