Gyrru gaeafol 

Mae gyrru mewn amodau gaeafol yn medru bod yn wirioneddol beryglus - dilynwch eich awgrymiadau syml i'ch cadw'n ddiogel pe bai angen i chi yrru. 

Lleihau'r angen i yrru

Gwyliwch y rhagolygon tywydd a chynlluniwch yn gyfatebol.  Os bydd disgwyl tywydd garw, gwnewch eich siopa wythnosol yn gynnar fel na fyddwch yn canfod eich hun yn fyr o gyflenwadau a chael eich gwasgu i yrru pan fydd y tywydd yn cau amdanoch.  

Os bydd rhaid i chi yrru

Mae ychydig o bethau y gallwch wneud i leihau'r perygl rhag damwain - mae nifer ohonynt yn gamau y dylech gymryd fel rhan o gynnal a chadw eich car:

 • Gwiriwch eich teiars. Y trwch lleiafsymiol cyfreithiol yw 1.6mm ar draws 75% o led y teiar
 • Gwiriwch a glanhewch eich goleuadau a'ch sychwyr
 • Glanhewch eich sgrin wynt, ffenestri a'ch drychau
 • Gwiriwch lefel gwrth-rhewiad eich car
 • Cariwch becyn argyfwng sy'n cynnwys o leiaf rhew grafwr a hylif dadrewi, cadachau, triongl rhybudd a fflach lamp,
  blanced a dillad cynnes, bwyd a diod, pecyn cymorth cyntaf a map
 • Caniatewch amser ychwanegol i chi'ch hun i gyrraedd eich cyrchfan
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych fwy na digon o danwydd. Os bydd rhaid i chi stopio, byddwch ei angen i gadw'n gynnes

Gyrru mewn eira a rhew

 • Gyrrwch yn araf a gadewch fwlch o 10 eiliad man lleiaf rhyngoch chi a'r cerbyd o'ch blaen
 • Cymrwch ysbeidiau rheolaidd - gall canolbwyntio dwys fod yn hynod flinedig
 • Ceisiwch osgoi bryniau a ffyrdd troellog lle bo'n bosib
 • Gyrrwch yn y ger uchaf posib a newidiwch i lawr yn gynt wrth arafu - breciwch mor dyner â phosib
 • Llywiwch yn araf a llyfn yn unol â'ch cyflymder
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/12/2017
SWFRS