Llw Diogelwch ar y Ffyrdd 

Yn ddiweddar, cafodd y Tîm Diogelwch ar y ffyrdd gerbyd Diogelwch ar y ffyrdd newydd i'w cynorthwyo gyda'u menter newydd sy'n gysylltiedig â diogelwch ar y ffyrdd. Lapiwyd y fan Mercedes Sprinter â llw a neges Diogelwch ar y ffyrdd gyda'r nod o wella safonau gyrru ar ffyrdd Cymru.

Mae'r neges Diogelwch ar y ffyrdd yn amlygu peryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru ac yn annog gyrwyr i ddiffodd eu ffonau symudol cyn cychwyn gyrru. Cafodd y fenter newydd ei chyflwyno i godi ymwybyddiaeth a chynyddu agweddau defnyddwyr y ffyrdd o beryglon defnyddio dyfais symudol wrth yrru, ac, ar yr un pryd, amlygu'r canlyniadau posib pe ddigwyddai gyrwyr ddewis anwybyddu'r neges ddiogelwch.  Mae dolen i'n gwefan ar gefn y fan lle, o dan yr adran Diogelwch ar y ffyrdd, gall gyrwyr a theithwyr gwblhau llw. Mae'r llw yn cefnogi'n hymgyrch i yrru'n ddiogel wrth gynorthwyo i atal gyrru peryglus a lleihau gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd. Defnyddir y fan yn benodol i halio ein car (a gafodd ddamwain) ar dreilar, ond yn ogystal, bydd yn hebrwng ein Car Criwsio i ddigwyddiadau ar draws Cymru.

P'run ai os ydych yn yrrwr neu'n deithiwr, a fyddech cystal ag arwyddo ein llw i atal gyrru peryglus a chynorthwyo i roi taw ar anafiadau traffig ar y ffyrdd.

 Cymer y llw


Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/7/2017
SWFRS