Uned Trosedd Tân 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydym yn gyfrifol am ddelio â materion sy'n gysylltiedig â chynnau tanau bwriadol ynghyd â deall pam byddant yn digwydd, canfod achosion tanau bwriadol, canfod lle y gall y rhain ddigwydd a chynorthwyo'r Heddlu i arestio'r sawl sy'n gyfrifol.

Pam ydym yn ei wneud?

Cost llosgi bwriadol i gymunedau De Cymru yw £7 miliwn bob blwyddyn i ardal De Cymru. Mae'r lefel hyn o losgi bwriadol yn anghynaladwy yn yr hinsawdd economaidd gyfredol ac mae'r Uned Trosedd Tân yn gwneud popeth o fewn ei gallu i leihau'r mall hwn ar ein cymunedau.

             Manylion Cyswllt


Ffon: 
01443  232000 gofyn am aelod o'r Uned Trosedd Tân.

E-bosttroseddtan@decymru-tan.gov.uk

      Cysylltiadau Defnyddiol

 

           Gwybodaeth Berthnasol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/9/2013
SWFRS