Gorsafoedd Tân Cymunedol 

Lleolir ein Gorsafoedd Tân i gyd yng nghanol y cymunedau meant yn eu gwasanaethu.

Mae bob orsaf wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gydag amrediad o sefydliadau lleol er mwyn cyrraedd ein prif amcan o leihau marwolaethau ac anafiadau fel canlyniad o dân. Er engraifft, mae bob Gorsaf wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda’r ysgolion lleol yn ei hardaloedd ac yn addysgu pobl ifanc ynglŷn â pheryglon tân fel mater o drefn.

Mae yna amrediad aruthrol o gynlluniau effeithiol a dyfeisgar sy’n cael eu cyflawni gan staff ein Gorsafoedd, yn lleol ac ar draws Cymru cyfan. Mae’r cynlluniau yma’n gweithio’n effeithiol oherwydd ymdrechion y grwpiau arbennig sydd wedi cael eu sefydlu i wneud y gwaith yma. Mae’r fenter Ymwelliadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn fenter genedlaethol gan Orsafoedd lleol sy’n caniatáu i’r cyhoedd dderbyn ymweliad diogelwch yn eu cartrefi gyda larymau mwg yn cael eu gosod yn rhag ac am ddim lle bod angen.

Mae staff ein Gorsafeodd hefyd yn rhoi negeseuon diogelwch i’r cyhoedd mewn nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus a chyfarfodydd cymunedol, ac maen nhw bob amser yn awyddus i wahodd grwpiau lleol i ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar y gorsafoedd.

Datblygir partneriaethau eraill ar hyn o bryd gyda nifer o grwpiau “Cymunedau’n Cyntaf” a gobeithir y bydd y cysylltiadau hyn yn helpu ni i adnabod materion lleol wrth i ni wneud cysylltiadau gyda phobl yn eu cymunedau eu hunain.

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS