System Ddyletswydd Llawn Amser 

20 o Orsafoedd Tân Llawn Amser - Rheolwr Ardal (Steve Martin) yw pennaeth y Tîm Rheoli Ymyrryd ac ef sy’n gyfrifol am sicrhau effeithlonrwydd gweithredol ac effeithiolrwydd y 24 Gorsaf Llawn Amser yn ardal y Gwasanaeth.

Prif swyddogaeth y Tîm Rheoli Ymyrryd yw rhoi cefnogaeth i Orsafoedd yn eu hymateb i alwadau argyfwng, ac wrth gyflwyno ystod o raglenni addysgol a mentrau lleihau perygl a ddyluniwyd i fodloni anghenion eu cymuned leol.

Cefnogir y Rheolwr Ardal gan pump Reolwr Grŵp B yn goruchwylio Datblygu’r Gwasanaeth a Chyflwyno’r Gwasanaeth a un Rheolwr Grŵp arall sy’n gweithredu fel man cyswllt cyntaf ar gyfer eu grŵp o Orsafoedd.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 11/4/2014
SWFRS