System Ddyletswydd wrth Gefn  

 
Mae Ymladdwyr Tân RDS yn ymateb i alwadau o’u cartrefi/lleoedd gwaith pan gân nhw eu rhybuddio gan flipiwr. 

Darperir y gweithwyr wrth gefn hyn yn ôl eu prif gyflogaeth neu faint maen nhw ar gael i ymateb.

28 Gorsaf Dân Dyletswydd Rhan Amser (RDS) a 10 Gwylfa Rhan Amser mewn Gorsafoedd Tân Llawn Amser.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/10/2013
SWFRS