Lleoliad Hyfforddi 

Mae Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd yn gyfleuster hyfforddi cymharol newydd, wedi ei hadeiladu i’r pwrpas ar safle 3.5 erw ar gyrion Caerdydd, yn agos at Gyffordd 30 yr M4.

Fel Menter Cyllid Preifat, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Grŵp VT wedi ymrwymo i sicrhau bod y Ganolfan yn cyflawni’r safon uchaf posibl o hyfforddiant Tân ac Achub.

Mae gan y cyfleuster ystod eang o alluoedd hyfforddiant tân. Gellir creu a grymuso amrywiaeth o senarios tân gwahanol, gan gynnwys tanau Nwy Petroliwm Hylifedig (LPG) mewn amgylchedd diwydiannol, a gall tanau tŷ, tân mewn llofft a chegin gael eu creu a’u gwaethygu gan fwg synthetig. Gall ymladdwyr tân ddefnyddio’r cyfleuster i hyfforddi ar gyfer ystod o ymddygiadau tân, fel fflachio drosodd ac ôl-ddrafft.

Yn ychwanegol at hyfforddiant tanau, mae gan y Ganolfan offer a chyfleusterau ar gyfer achub gyda rhaff ac ysgol ar dŵr a adeiladwyd i’r pwrpas sy’n dyblygu wyneb craig, peilon trydan ac adeilad traddodiadol tri llawr.

Mae man ar gyfer hyfforddi gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, gan gynnwys ffos goncrid y gellir ei llenwi â dŵr.

Yn ychwanegol at gynnig cyfleusterau i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, bydd y Ganolfan yn cynnig hyfforddiant masnachol mewn TG, diogelwch tân, defnyddio pethau diffodd tân, a hyfforddiant cymorth cyntaf.

Y Tîm Dysgu a Datblygu

Mae’r tîm Dysgu a Datblygu yn cynnwys tua 40 o staff.

Rheoli Digwyddiad – Yn gyfrifol am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau swyddogion wrth ymdrin â digwyddiadau.

Adran Hyfforddi a Datblygu Galwedigaethol – Mae’r adran hon yn ganolfan gymeradwy ar gyfer darparu ystod o gymwysterau sy’n cefnogi’r Brentisiaeth Fodern Uwch.

Uned Cefnogi Hyfforddiant/Ansawdd – Mae’r Uned Cefnogi Hyfforddiant yn cynnig ystod amrywiol o wasanaethau i gefnogi gweithgareddau hyfforddwyr, yn y Dysgu a’r Datblygu a’r sefydliad fel ei gilydd. Mae’r tîm yn gweithredu oddi mewn i system rheoli ansawdd ac mae wedi ei ardystio i System Rheoli Ansawdd ISO 9001:2000 er mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau a chyhoeddiadau hyfforddiant yn cael eu cynhyrchu at y safonau uchaf.

Manylion Cyswllt

Darparu Hyfforddiant
Gary Davies (Pennaeth Ysgolion)
Ffôn: 01443 232940

Datblygiad Personol
Ffôn: 01443 232944

      Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS