Adran Hyfforddi a Datblygu Galwedigaethol 

Mae’rAdran Hyfforddi a Datblygu Galwedigaethol yn ganolfan gymeradwy ar gyfer darparu ystod o gymwysterau sy’n cefnogi’r Brentisiaeth Fodern Uwch (AMA), gan gynnwys B-Tec, NVQ (gweithrediadau yn y gymuned a gweithrediadau rheoli) a Sgiliau Allweddol, ar gyfer Staff Ar Ddyletswydd Wrth Gefn ac Amser Llawn.

Mae staff yn yr adran hon yn goruchwylio’r mewnbwn cychwynnol i ymladdwyr tân dan hyfforddiant ac yn hyfforddi aseswyr a dilyswyr mewnol. Maent hefyd yn cynnal asesiadau annibynnol ar bob hyfforddai ac ymladdwr tân dan ddatblygiad bob chwe mis yn eu gorsafoedd arferol ac mewn lleoliadau dethol ar draws ardal De Cymru.

Mae’r tîm yn cefnogi Grŵp Safonau Galwedigaethol y Gwasanaeth Tân ac Achub wrth ddatblygu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ac yn gweithio gyda Gwasanaethau Tân ac Achub eraill i ddatblygu portffolio electronig yn unol â’r PDRpro sail gwylfa fel bod ymgeiswyr yn treulio llai o amser a phapur ar weinyddu eu gwaith. Mae’r adran yn goruchwylio’r broses “Datblygu at Fedrusrwydd”, lle mae’n monitro portffolios gyda darparwr allanol, gan roi’r sicrwydd ansawdd a fynnir gan God Ymarfer yr NJC.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS