Rheoli Digwyddiad 

Y Tîm Rheoli Digwyddiad

Prif swyddogaeth y Tîm Rheoli Digwyddiad yw rhoi cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus y Ganolfan Datblygu Asesu sy’n oruchwylwyr, yn staff canolig a strategol i arddangos bod ganddynt y potensial i reoli digwyddiadau gweithredol.

Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda phartneriaid o Wasanaethau Tân ac Achub y Gogledd, y Canolbarth a’r Gorllewin ac Avon a chyda Choleg y Gwasanaeth Tân i ddylunio, datblygu a gweithredu datrysiadau Rheoli Digwyddiad.

Mae’r tîm yn cynrychioli’r sefydliad ar y Grŵp Ymgynghorol Rheoli Digwyddiad Cenedlaethol sy’n bwydo i arweiniad y CFOA a Grŵp Defnyddwyr Hydra/Minerva lle rhoddir cefnogaeth a rhennir ymarferion. Mae’r tîm hefyd yn rhoi diweddariadau blynyddol, sesiynau ymwybyddiaeth ac efelychiadau hyfforddi i’r grwpiau tactegol gweithredol. Maent yn gweithio gyda chyfarwyddiaethau eraill i gynnig cyngor a datrysiadau ar faterion Rheoli Digwyddiad.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS