Cyflwyniad i'n Hoffer 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymateb i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac felly yn defnyddio nifer fawr o wahanol fathau o gerbydau i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i ddatblygu’r dewis o gerbydau, dulliau a medrau trawsgludo i gynnal ymateb gweithredol i argyfyngau. Byddwn yn parhau i ymchwilio i a datblygu offer tân ac achub i greu cerbydau ergonomig modern wedi’u cynllunio ar gyfer gweithlu amrywiol.

Bydd cerbydau ac offer ymdrin â thân ac argyfyngau mewn adeiladau tal, achub anifeiliaid, digwyddiadau ar y ffyrdd, amddiffyn yr amgylchedd, achub o’r dwr, llifogydd a gorchymyn a rheoli yn cael eu datblygu i sicrhau bod ein cerbydau yn cyd-fynd â’r risgiau deinamig a chyfnewidiol a wynebir mewn digwyddiadau lle bo angen gweithredu.

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS