Systemau Lleoli Cerbydau Awtomatig 

Mae sicrhau ymateb effeithiol a chyflym i ddigwyddiadau argyfwng yn cyfrannu at lwyddiant ein gwasanaethau ymyrraeth. Mae darparu’rcerbyd mwyaf addas yn ôl lleoliad yn gyfle arwyddocaol i wella safonau ein gwasanaeth.

Mae AVLS yn darparu gwybodaeth i’n gwasanaeth Rheoli Tân ar leoliad penodol ein cerbydau ymladd tân. Mae defnyddio’r AVLS yn effeithiol wedi gwella ein hymateb gweithredol yn bellach.

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS