Ysgol Ddŵr 

Tendar Ysgol Ddŵr

 

Dyma’r uned ymladd tân sylfaenol (injan dân) a’r unig ddarn o offer y cyfeirir ato fe yn Safonau Cyflenwad Diffodd Tân y Swyddfa Gartref ar gyfer amseroedd mynd i ddigwyddiadau.

Mae’r offeryn wedi’i osod naill ai â phwmp 2700 litr y funud neu 3600 litr y funud ynghyd â system ewyn annatod, tanc dŵr 1800 litr, set o ysgolion yn amrywio o 5.4m i 13.5m, hwylbren llifoleuo, pwmp cludadwy 1600 litr y funud, pecyn achub damweiniau traffig ar y ffordd, 4 set o offer anadlu, 4 siwt ddiogelu gemegol ac ystod amrywiol o offer a thaclau arbenigol i fynd i’r afael â’r rhan fwyaf o bosibiliadau.

 

Oriel Cerbydau

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2011
SWFRS