Tendr Achub Pwmp 

Tendr Achub Pwmp

Mae’r Tendr Achub Pwmp yn gyfuniad o Dendr Dŵr a Thendr Achub, mae wedi’i ddylunio ar gyfer ymladd tân a mynd i ddigwyddiadau traffig ar y ffordd.  Mae’r uned wedi’i bwriadu ar gyfer gweithrediadau mewn ardaloedd gwledig mwy anghysbell lle nad yw gwasanaeth wrth gefn bob amser ar gael ar unwaith.  Mae ei faint cyffredinol yn caniatáu iddo weithredu mewn lonydd gwlad cul, i fynd i mewn i eiddo mynediad cyfyngedig ac ar dir fferm ayyb.

Oriel Cerbydau

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2011
SWFRS