Y Fflyd 

Rhan o’r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Datblygu a Chefnogaeth Gweithredol (OPDS) yw Adran Y Fflyd a Pheirianneg. Mae’r adran yn gwasanaethu de Cymru i gyd, gan gynnwys yr hanner cant o Orsafoedd a safleoedd eraill. Mae ganddynt ddarpariaeth ar gyfer unrhyw waith mawr ac atgyweirio ar y safle a dau/dri gweithdy symudol i hwyluso archwiliadau ac atgyweiriadau rheolaidd eraill. 

Prif nodau ac amcanion yr Adran yw darparu gwasanaeth cefnogi Rheolaeth Fflyd a Chynnal Cerbydau sydd o ansawdd uchel ac yn gost effeithiol sy’n cwrdd ag anghenion amrywiol y Sefydliad.

Fel rhan o’r broses hon derbyniodd yr Adran Achrediad ISO 9001:2000 yn ystod 2007.

Mae Gwasanaethau Fflyd a Pheirianneg yn gweithredu 24 awr y dydd a 365 diwrnod y flwyddyn, yn darparu gwasanaeth brys wrth gefn gydol y dydd a’r nos i gefnogi gweithgarwch gweithredol y Sefydliad. Mae o leiaf un Goruchwyliwr a dau Dechnegydd ar gael drwy’r amser ac adnoddau ychwanegol wrth law o dan amodau dwys (brys) neu fel bo’r galw. 

Yn ychwanegol i hyn, mae technegwyr y gweithdy yn ffurfio rhan o’r PDA (presenoldeb a benderfynwyd ymlaen llaw) ym mhob digwyddiad mawr/prif ddigwyddiad.

Oriel Cerbydau

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS