Ymateb Gweithredol 

Mae ymladdwyr tân gweithredol wedi cael hyfforddiant helaeth  i ymateb i ystod eang o alwadau argyfwng, gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, achub arbennig, gollyngiadau cemegol a llifogydd. Mae ymladdwyr tân hefyd yn treulio amser yn addysgu’r cyhoedd am ddiogelwch tân trwy roi anerchiadau addysgol mewn ysgolion ac ymweld ag unigolion yn eu cartrefi.

Mae yna:

19 o Orsafoedd llawn amser, lle mae Ymladdwyr Tân amser llawn yn cynnig gofal 24 awr mewn pedair ‘Gwylfa’ ar wahân.

5 Gorsaf sy’n cael eu criwio yn ystod y dydd, lle mae Ymladdwyr Tân amser llawn yn cynnig gofal gydol dydd mewn dwy ‘Wylfa’ ar wahân ac ar gael ar beiriannau galw radio ar gyfer gofal yn ystod y nos.

26 Gorsaf Rhan Amser, lle mae Ymladdwyr Tân Rhan Amser yn cynnig gofal 24 awr. Mae gan yr Ymladdwyr Tân hyn swyddi eraill ynghyd â gweithio i’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Cânt eu galw i argyfwng gan beiriannau galw radio ac maent yn gwasanaethu’r gymuned y maent yn byw ac yn gweithio ynddi.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/9/2013
SWFRS