Ymateb Gweithredol 

Mae ymladdwyr tân gweithredol wedi cael hyfforddiant helaeth  i ymateb i ystod eang o alwadau argyfwng, gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, achub arbennig, gollyngiadau cemegol a llifogydd. Mae ymladdwyr tân hefyd yn treulio amser yn addysgu’r cyhoedd am ddiogelwch tân trwy roi anerchiadau addysgol mewn ysgolion ac ymweld ag unigolion yn eu cartrefi.

Mae yna:

20 o Orsafoedd llawn amser, lle mae Ymladdwyr Tân amser llawn yn cynnig gofal 24 awr mewn pedair ‘Gwylfa’ ar wahân.

29 Gorsaf Rhan Amser, lle mae Ymladdwyr Tân Rhan Amser yn cynnig gofal 24 awr. Mae gan yr Ymladdwyr Tân hyn swyddi eraill ynghyd â gweithio i’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Cânt eu galw i argyfwng gan beiriannau galw radio ac maent yn gwasanaethu’r gymuned y maent yn byw ac yn gweithio ynddi.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/7/2014
SWFRS