Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n achub dau berson rhag tân mewn fflat yn y Cymoedd 

 

 

Am o gwmpas 1yb ar y 7fed o Orffennaf 2017, mynychodd griwiau o Orsafoedd Tân ac Achub Aberdâr ac Abercynon dân cegin a oedd wedi datblygu'n sylweddol o fewn fflat ar The Avenue, Cefn Pennar, Aberpennar. Achubwyd dau breswyliwr - un gwryw ac un fenyw - gan griwiau tân o'r fflat ail lawr.

Dioddefodd y preswylwyr o anafiadau mwg a thywyswyd hwy i'r ysbyty lleol gan y Gwasanaeth Ambiwlans am brofion rhagofalol.  Ar hyd y digwyddiad, cefnogodd griwiau tân breswylwyr cymdogol gan roi cyfarwyddyd iddynt parthed camau diogelwch i'w dilyn.

Canmolodd Rheolwr Gorsaf Steve Richards, a oedd yn bresennol yn y digwyddiad, waith ardderchog yr Ymladdwyr Tân a enillodd fynediad i'r eiddo yn sydyn gydag Offer Anadlu, a achubodd y ddau feddiannwr a diffodd y tân, a gynhwyswyd o fewn y fflat sengl.

Fe wnaeth Rheolwr Grŵp Shaun Moody o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ailddatgan gwaith cyflym ardderchog yr Ymladdwyr Tân ynghyd ag atgoffa bob aelod o'r cyhoedd i sicrhau y gosodwyd larymau mwg gweithiol yn eu tai a brofir yn wythnosol.

Gellir olrhain gwybodaeth diogelwch bellach o dudalennau gwefan Diogelwch Cymunedol GTADC. www.decymru-tan.gov.uk

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 11/7/2017
SWFRS