Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'r “arwr drws nesaf” 

Unodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru â Sam Tân i helpu cymunedau lleol ar draws De Cymru. Yn dathlu 30ain pen-blwydd hoff ymladdwr tân pawb, bydd Sam Tân yn rhoi help llaw i'r Gwasanaeth wrth gefnogi digwyddiadau elusennol a chodi arian.

Ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Awst, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n cynnal digwyddiad dringo ysgol noddedig yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, Caerdydd, gyda Sam yn gweithio'n galed ar y dydd i helpu'r ymdrechion codi arian. Hefyd, bydd e'n cefnogi fel rhan o'r tîm fel rhan o Hwylddydd i'r Teulu Hanner Marathon Caerdydd a hanner Marathon Caerdydd sy'n digwydd ar Ddydd Sadwrn y 30ain o Fedi a Dydd Sul y 1af o Hydref.

Dywedodd Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Huw Jakeway,

“Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n ymrwymedig i wasanaethu a helpu ein cymunedau lleol ac rydym yn hynod falch i gael cefnogaeth hoff Ymladdwr Tân pawb, sy'n arwr ymladd tân gwirioneddol, wedi'i eni a'i fagu yng Nghymru.

“Edrychwn ymlaen at gydweithio i godi arian ar gyfer achosion sydd mor deilwng, yn gwneud De Cymru'n ddiogelach.”

Eglurodd Helen Genia, Uwch Reolwr Deunyddiau Traul, Hardlines, ar gyfer Ewrop a'r DU,

“Rydym wrth ein bodd i fod yn partneru â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fel rhan o  30ain pen-blwydd Sam Tân. 
Mae Sam Tân yn cefnogi cenhadaeth a gwerthoedd y Gwasanaeth Tân, ac mae'n wych i fod yn gweithio gyda'r tîm a leolir yn sir enedigol Sam Tân.” 

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 15/6/2017
SWFRS