Digwyddiad Crockherbtown Lane  

Dywedodd Jason Evans, Rheolwr Grŵp yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

"Derbyniwyd galwad am 12:35yp i adroddiad o dân gwastraff yng nghefn  Crockherbtown Lane, Caerdydd.

"Danfonodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru beiriant tân o Orsaf Canol Caerdydd a gyrhaeddodd ar leoliad o fewn 4 munud am 12:39 yp.

"Wedi cyrraedd, adnabyddodd y criw fod y tân wedi gwasgaru i is-orsaf drydanol, gyda'r potensial o ledaenu i eiddo cyfagos.

"Gwagiwyd pob safle cyfagos yn gyflym a gorfodwyd adnoddau ychwanegol i'r safle.

"Bellach mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n gweithio gydag asiantaethau partner gan gynnwys Heddlu De Cymru, Western Power Distribution, cynrychiolwyr o'r NCP a Chlwb Nos Glam ar Heol y Brodyr Llwydion i sicrhau nad yw'r tân wedi lledu i eiddo cyffiniol ac i arwain y digwyddiad hwn at ddiweddglo diogel a llwyddiannus.

"Mae Ymchwilwyr Tân y Gwasanaeth bellach ar y safle ac yn gweithio gyda'r heddlu i benderfynu achos y tân.

"Mae Heol y Brodyr Llwydion ar gau ar hyn o bryd i holl draffig, gyda dargyfeiriadau lleol mewn grym."

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/7/2017
SWFRS