"Nid dim ond chwarae plant” yw coginio diogel, rhybuddia Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn annog diogelwch yn y gegin, wedi i ffigyrau ddangos bod 60% o danau damweiniol yn y cartref rhwng 2014 a 2017 wedi dechrau yn y gegin.

Dros gyfnod o dair blynedd, ymatebodd criwiau i 2,027 o danau damweiniol yn y cartref ledled De Cymru, gyda thanau coginio’n cyfrif am dros hanner y rhain.

Dywedodd Matthew Jones, Pennaeth Diogelwch yn y Cartref Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Mae ein criwiau yn parhau i ymateb i nifer uchel o danau damweiniol yn y cartref ledled De Cymru ac mae coginio yn ffactor sylweddol.

“Rydym eisiau i bobl allu mwynhau bod yn eu cegin a choginio, ond i gymryd camau syml er mwyn osgoi’r perygl o dân ac i gadw eu hunain, eu teulu a’u cyfeillion yn ddiogel.

“Mae’n bwysig i bobl beidio â gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygad arno, ac os bydd angen i chi adael yr ystafell, dylech ddiffodd yr offer coginio neu osod amserydd i’ch atgoffa.

“Mae profi eich larwm mwg yn rheolaidd, bod yn gyfarwydd â’ch llwybr dianc a galw 999 yn gynghorion syml a allai achub eich bywyd chi a’ch teulu mewn achos o dân.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnig yr awgrymiadau allweddol hyn ar gadw’n ddiogel wrth goginio:

  • Peidiwch â gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygad arno – defnyddiwch amserydd os oes gennych fwyd yn y popty
  • Peidiwch â choginio os ydych yn gysglyd, os ydych wedi bod yn yfed alcohol neu os ydych wedi cymryd meddyginiaeth sy’n eich gwneud yn gysglyd
  • Peidiwch â rhoi dŵr ar dân saim – defnyddiwch glawr sosban a’i dynnu oddi a ar y gwres
  • Profwch eich larymau mwg bob mis a newidiwch y batris yn rheolaidd os oes angen
  • Gwnewch yn siŵr bod gennych chi a’ch teulu gynllun dianc yn ei le a’ch bod yn gyfarwydd â’r cynllun mewn achos o dân
  • Os bydd tân yn cynnau wrth goginio – ewch allan, arhoswch allan, a ffoniwch 999.

Fel yn achos y rhan fwyaf o danau damweiniol yn y cartref, mae’n hanfodol eich bod yn cymryd gofal arbennig ac yn osgoi cael eich sylw wedi’i dynnu wrth goginio. I gael rhagor o wybodaeth am gadw’n ddiogel ac awgrymiadau ar ddiogelwch yn y cartref, ewch i www.southwales-fire.gov.uk.

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/10/2017
SWFRS