Ymladdwr Tân Caerdydd i ymgymryd â 10 triathlon Ironman mewn 10 diwrnod 

Mae Ymladdwr Tân o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n gwthio ei gorff i'r eithaf, yn ymgymryd â 10 triathlon Ironman mewn 10 diwrnod.

Bydd Rich Fuller, sydd wedi'i leoli yng Ngorsaf Dân Canol Caerdydd, yn rhoi cynnig ar y Deca Ironman Triathlon diarhebol i godi arian ar gyfer tair elusen; Canolfan Canser Felindre, Sefydliad Cancr Golau ac Elusen yr Ymladdwyr Tân.

I gyflawni'r her, bydd Rich, sy'n 42 mlwydd oed, yn nofio 2.4 milltir, yn seiclo 112 o filltiroedd ac yn rhedeg 26.2 milltir o amgylch Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli.

Nid yw digwyddiadau o bellter yn ddiarth iddo - eisoes, cwblhaodd yr Ultra-Trail du Mont-Blanc, “uwchfarathon” mynyddig yn yr Alpau, a daeth yn y 3 ydd safle yng nghystadleuaeth “The Continuous Brutal Extreme Triple Ironman” yn 2015.

Law yn llaw ag ef, bydd ei gydweithwyr Matt Price, Mark Butler, Kevin Summerhayes a Mark Palmer yn cymryd rhan yn y ras gyfnewid deca, yn cwmpasu'r camau nofio, seiclo a rhedeg rhyngddynt.

Dywedodd Rich, “Bu'r gefnogaeth a dderbyniais gan fy ffrindiau a'm cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn anhygoel.

“Mae am fod yn 10 diwrnod anodd i bawb sydd ynghlwm â'r her, ond mi fydd yn werth hyn i gyd os gallwn godi peth arian gwerthfawr i'n helusennau dewisedig.”

Mis nesaf, bydd Kevin Summerhayes, Ymladdwr Tân Canol Caerdydd, hefyd yn arwain personél Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn ymgais i dorri mwy o recordiau byd wrth iddynt ddod ag Everest i'r Brifddinas Gymreig. Bydd 20 Ymladdwyr Tân yn ceisio dringo'r pellter i'r copa 8,848 metr ar ysgol mewn cit Gwasanaeth llawn gan gynnwys helmed, esgidiau a menig, gan gario set a silindr Offer Anadlu.

Yn ychwanegol, bydd Kevin Summerhayes yn ymgymryd â Hanner Marathon Caerdydd ar Ddydd Sul y 1af o Hydref. Y llynedd, fe dorrodd y record am redeg hanner marathon mewn cit tân llawn mewn 1 awr, 48 munud a 23 eiliad.

Am ragor o wybodaeth ar y Dragon Deca Ironman, digwyddiadau codi arian eraill a sut i gyfrannu, ymwelwch â www.firefightingfundraisers.org

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/7/2017
SWFRS