Ymgais record byd ymladdwyr tân Caerdydd i ddringo pellter copa Everest 

 

Mae tîm o ymladdwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n cyrraedd copaon newydd mewn ymgais i osod record byd newydd.

Mae 20 o ymladdwyr tân, a leolir yng Nghanol Caerdydd, yn dod ag Everest i'r brifddinas Gymreig wrth iddyn nhw ymgymryd â'r dasg anferth o ddringo 8,848 metr i gyrraedd cymaint â chopa mynydd ucha'r byd. Yn 29,029 troedfedd, mae'r copa uchder lle teithia awyrennau neu gyfystyr ag uchder 643 bws deulawr wedi'u pentyrru un ar ben y llall.

Yn ymweld â'r Ais yng nghanol dinas Caerdydd law yn llaw â hoff ymladdwr tân pawb, Sam Tân, bydd yr ymladdwyr tân yn esgyn ysgol adeiladu o alwminiwm ysgafn hyd y cyflawnir uchder Everest. I wneud pethau ychydig yn anos, bydd y criw yn gwisgo Cit Tân llawn y Gwasanaeth Tân gan gynnwys helmed, esgidiau a menig ac yn cario set gyflawn o Offer Anadlu ynghyd â Silindr.

Dywedodd ymladdwr tân Kevin Summerhayes: “Ry'n ni wrth ein bodd yn croesawu Sam Tân i'n her nesaf. Mae e'n golygu llawer i ni yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gan y bu'n rhan fawr o sut y'n canfyddir gan y cyhoedd ac, wrth gwrs, mae e o Gymru!

“Gobeithiwn bydd digwyddiadau fel hyn yn codi cymaint o ymwybyddiaeth o'n helusennau dewisol o fewn ein cymunedau lleol ac, yn eu tro, yn codi cymaint o arian â phosib i'r achosion teilwng hyn.

“Mae 'na deimlad da ymysg pob un ohonom sy'n cymryd rhan eleni, ac fel y sonia'r ymadrodd, 'nid concro'r mynydd byddwn yn gwneud ond concro ein hunain’”.

Mae'r ddringfa'n dilyn her Decaman a ymgymerwyd gan Ymladdwr Tân Caerdydd Rich Fuller, a gwblhaodd 6 triathlon Ironman mewn chwe diwrnod. Nofiodd y gŵr 42 oed gyfanswm o 14.4 milltir, seiclodd 672 milltir a rhedodd 157.2 milltir gan godi miloedd ar gyfer achosion da.

Nesaf ar y rhestr o sialensiau i'r Ymladdwyr Tân sy'n Godwyr Arian yw Hanner Marathon Caerdydd, lle bydd y tîm yn ceisio torri 16 record byd pellach.

Am ragor o wybodaeth ar fenter dringo ysgol Everest gyda Sam Tân, digwyddiadau codi arian eraill a sut i gyfrannu, ymwelwch â www.firefightingfundraisers.org

Tîm Recriwtio
Ffôn: 01443 232200

E-Bost:  Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
Pont y- clun

CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/8/2017
SWFRS