Tîm Y Wasg a Chyfathrebiadau yn ennill dwbl Aur mewn noson wobrau Cysylltiadau Cyhoeddus mawreddog 

Ar nos Wener, mynychodd Tîm Y Wasg a Chyfathrebiadau ynghyd ag aelodau'r Uned Trosedd Tân a'r Adran Gweithrediadau Wobrau Pride y Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR) ac rydym yn hynod falch i gyhoeddi ein bod wedi ennill y ddwy wobr lle'r oeddem ar y rhestr fer.

Mae gwobrau Pride y CIPR yn cydnabod gwaith rhagorol a ddarparwyd i gleientiaid a chyflogwyr ar draws y DU. Mae ennill Gwobr Pride yn amlygu'r derbynnydd fel arweinydd o fewn y diwydiant o ran cysylltiadau cyhoeddus ac yn arddangos gwerth Cysylltiadau Cyhoeddus i'r byd busnes ehangach.

Roeddwn yn ddigon ffodus i gymryd y wobr aur yng nghategori Cysylltiadau Cyhoeddus a'r wobr aur yn yr Ymgyrch Sector Cyhoeddus ar gyfer ‘Mae gan Danau Glaswellt Ganlyniadau’.

Roeddwn mewn cystadleuaeth â rhai sefydliadau ac asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus sefydlog ac uchel eu parch, felly rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill y ddwy wobr hyn.

Yn ôl y CIPR, ‘dyfarnwyd eich gwaith fel y gorau o blith eich cenedl gan yr arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus mwyaf blaenllaw ac mae ennill gwobr yn gyflawniad anhygoel.’

Ymdrech ar y cyd ar draws nifer o adrannau o fewn y Gwasanaeth oedd hwn yn wir. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltiedig!!

Gellir canfod mwy o fanylion am y gwobrau a'r sawl oedd yn ein herbyn ar: www.cipr.co.uk

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 10/10/2016
SWFRS