Newyddion 

Ystafell Newyddion Rithwir

Mae’r adran Gyfryngau a Chyfathrebiadau'n gyfrifol am gyhoeddusrwydd, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, cyfathrebu mewnol ac allanol y Gwasanaeth.  Mae aelodau’r tîm yn dod o gefndir y wasg, ysgrifennu newyddion ac ysgrifau nodwedd, marchnata a dylunio graffeg. 

Rôl yr adran yw codi proffil y Gwasanaeth yn lleol ac yn genedlaethol; sicrhau bod negeseuon cyhoeddus pwysig yn cyrraedd y gymuned mewn ffordd gorfforaethol a phroffesiynol; a hysbysebu llwyddiant y Gwasanaeth yn fewnol ac yn allanol.

Yr adran Gyfryngau a Chyfathrebiadau yw’r man cyswllt cyntaf i’r cyfryngau print a darlledu ac rydyn ni’n ymateb i gannoedd o alwadau gan y cyfryngau bob blwyddyn, yn amrywio o ymholiadau am ddigwyddiadau, ceisiadau gan griwiau ffilmio am ymladdwyr tân a gorsafoedd tân fel ecstras a lleoliadau, ceisiadau am ystadegau a llefaryddion ar ystod enfawr o faterion, yn amrywio o ddigwyddiadau lleol a gorsafoedd tân i gwestiynau gwleidyddol a chwestiynau polisi. 

Rydyn ni’n ysgrifennu ac yn rhoi datganiadau i’r wasg, ysgrifau nodwedd, erthyglau a hysbysebion, ac rydyn ni’n cynllunio, trefnu a gweithredu ymgyrchoedd cyfryngau a marchnata ac yn trefnu cyfleoedd lluniau, ffilmio a chyfweliadau a darpariaeth eitem hyrwyddol wrth gefnogi’r ymgyrchoedd hynny.

Mae ein dylunwyr graffeg yn gyfrifol am ddylunio ac argraffu deunyddiau cyhoeddusrwydd a marchnata a dogfennau Gwasanaeth i’w dosbarthu’n fewnol ac yn allanol.

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

View RSS feed
Bookmark and Share
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 28/3/2017
SWFRS