Ni Yw GTADC 

Mae ein gweithgareddau ymladd tân a phresenoldeb wrth ymateb i wrthdrawiadau ar y ffordd (GTFf) yn rhywbeth digon cyffredin i'w weld yn ein cymunedau. Fodd bynnag, efallai na fyddwch yn ymwybodol o'r ystod amrywiol o wasanaethau  a ddarperir gennym. Atal ac amddiffyn yw ein nodau allweddol er mwyn i ni atal a lleihau tanau a sefyllfaoedd argyfwng eraill yn ein cymunedau.

Fodd bynnag, mae nifer fawr o'r gwasanaethau a ddarperir gennym yn anstatudol ac heb eu hariannu, sy'n golygu eu bod o dan risg o gael eu colli oherwydd y pwysau ariannol sydd arnom. Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â'n cymunedau, i ofyn am eich barn a beth  sy'n bwysig i chi, ac i gael eich cymorth wrth i ni lunio'r gwasanaethau y byddwn yn eu darparu i'n cymunedau yn y dyfodol.

Helpwch ni drwy ymgymryd â'r arolwg isod a chewch gyfle i ennill tabled 

  Beth sy'n bwysig i chi?

 Gwyliwch ein hymgyrch fideo

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/4/2015
SWFRS