Diogelwch Tân yn y cartref mewn cyfnod o weithredu diwydiannol 

Larymau mwg

 • Gosodwch larwm mwg ar bob llawr o'ch cartref a'u profi'n rheolaidd.
 • Dylid profi batris unwaith yr wythnos a'u newid o leiaf unwaith bob blwyddyn.

Coginio

 • Cymrwch ofal arbennig wrth goginio.
 • Peidiwch byth â gadael coginio'n ddi- oruchwyliad.
 • Peidiwch â llenwi padell sglodion mwy na thraean yn llawn.
 • Peidiwch byth â rhoi bwyd mewn padell sglodion os bydd yr olew yn dechrau mygu - trowch y gwres bant a gadewch i oeri.
 • Peidiwch byth â choginio o dan ddylanwad alcohol.

Canhwyllau

 • Peidiwch â defnyddio canhwyllau yn rhy agos at lenni.
 • Peidiwch byth â gadael canhwyllau yn ddi-oruchwyliad.
 • Sicrhewch y diffoddir canhwyllau yn llwyr ar bob adeg.

Matsis

 • Cadwch fatsis a thanwyr tu hwnt i gyrraedd plant.

Deunyddiau Ysmygu

 • Defnyddiwch flwch llwch cywir ar bob achlysur.
 • Diffoddwch ddefnyddiau ysmygu'n llwyr.
 • Peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.

Cynllun dianc

 • Cynlluniwch eich llwybr dianc gyda phawb.
 • Cynhwyswch blant a'r henoed ar bob adeg.
 • Caewch bob drws gyda'r hwyr a diffoddwch bob peiriant trydanol nad sydd mewn defnydd.

Tanau Agored

 • Rhowch giard o flaen pob tân agored. Peidiwch sychu dillad yn rhy agos at dân agored.

Trydanol

 • Amnewidiwch wifrau sydd wedi treulio neu sydd wedi'u niweidio.
 • Defnyddiwch y ffiwsiau cywir ar gyfer peiriannau'r cartref.
 • Profwch flanced trydan yn flynyddol.
 • Peidiwch â gorlwytho socedi trydan.

  Y 10 Prif Argmheliad Diogelwch

  Cadw’n ddiogel mewn cyfnodau o Weithredu Diwydiannol

           Gwybodaeth Berthnasol

              Manylion Cyswllt

 

Os oes cwestiwn gyda chi ynglŷn â gweithredu diwydiannol, ffoniwch

Ffôn: 01443 232181
e-bost: ymholiadau@southwales-fire.gov.uk
 
Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/12/2013
SWFRS