Trefor Clyfar 

Yn Cyflwyno..... Trefor Clyfar!

 Ym mis Chwefror, ymwelodd Bernie – ein dafad tân – ag ysgolion cynradd ledled Rhondda Cynon Taf i rannu ei neges #naidanauglaswellt ac i annog disgyblion i dyngu llw i ddod yn llysgenhadon llawr gwlad.

Fel rhan o'i sioe deithiol, rhannodd y newyddion fod Mrs. Bernie'n disgwyl a rhoddwyd cyfle gennym i blant RhCT enwi ei oen newydd, a chyfle i ennill talebau tuag at feic newydd. Cawsom gannoedd a channoedd o ymgeision ar draws yr holl sioeau teithiol, gyda'r enillydd yn cael ei dynnu ar hap.

Y cynnig buddugol oedd gan Charlie o Ysgol Gynradd Parc Darren yng Nglyn Rhedynog. Ei henw buddugol i'r oen oedd Trefor - rydyn ni’n credu ei fod yn eithaf clyfar ac sydd gant y cant y tu ôl i ymgyrch ei dad i leihau nifer y tanau glaswellt a gyneuwyd yn fwriadol.

Cewch gwrdd â Threfor wrth glicio'r ddelwedd.

Opens in new window (SWFRS Youtube channel)

              Contact Details
Tel:
01443 232000
Fax: 01443 232165

email: press_office@southwales-fire.gov.uk

 
You can now Like us on Facebook, follow us on Twitter and view us on Flickr and YouTube

       Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2016
SWFRS