Mae Bernie nôl! 

Mae Bernie nôl a ma’ fe mOEN cwrdd â chi! Eleni, bydd Bernie'n taro strydoedd De Cymru ac yn ymweld ag ysgolion cynradd gyda sioe deithiol newydd tanbAAAid!

Ar Ddydd Mawrth yr 2il o Chwefror, bydd Bernie'n bugeilio i Ysgol Gynradd Parc Darren yng Nglynrhedynog i lansio'r sioe deithiol ac i gwrdd â'r disgyblion. Defnyddir y sioe deithiol i ymgysylltu ac addysgu'r bobl ifanc ynghylch canlyniadau cynnau tanau glaswellt a mynydd bwriadol - yn enwedig pan ddaw at eu cartrefi, y dirwedd a'r bywyd gwyllt sy'n byw yng nghefn gwlad De Cymru.

Yn y cyfnod sy'n arwain at wyliau'r Pasg, bydd sioe deithiol Bernie'n ymweld ag ysgolion cynradd ar draws ardal Rhondda Cynon Taf (RCT).  Yn flynyddol, dyma'r ardal sy'n diodde'r nifer fwyaf o danau glaswellt a mynydd o ganlyniad i gynnau tân bwriadol; yn ystod Mawrth ac Ebrill 2015 bu 429 o danau glaswellt bwriadol.

Ewch i wefan newydd Bernie yn: www.bernie.uk.com

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/2/2016
SWFRS