Ymladdwyr Tân Ar Alwad 

Teitl
 Ymladdwyr Tân Ar Alwad 
Disgrifiad Swydd

Ymladdwr Tân Ar Alwad

Os ydych chi neu unrhyw un rydych yn gwybod yn chael ddiddordeb mewn cefnogi eich cymuned ac yn gallu ymateb o fewn 5 munud i un o'r gorsafoedd a restrir isod, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ac Asesu ar 01443 232200 am fwy o wybodaeth neu anfonwch e-bost: personnel@southwales-fire.gov .uk

Os hoffech ymgeisio i ymuno â’n tîm SDdAA, a fyddech gystal â chwblhau’r cais ar-lein neu’r cais rhyngweithiol pdf

 • Mynydd Cynffig 
 • Y Bont faen
 • Cwm Ogwr 
 • Pontycymer
 • Maesteg
 • Treorci
 • Tonypandy 
 • Gilfach Goch
 • Pontyclunn
 • Pontypridd
 • Hirwaun
 • Aberdâr
 • Llanilltud Fawr 
 • Barri
 • Caerffili
 • Treharris 
 • Merthyr Tydfil
 • Rhymni
 • Abercarn
 • Rhisga
 • Abertyleri
 • Blaenafon 
 • Y Fenni 
 • Trefynwy 
 • Brynbuga 
 • Cas-gwent
 • Cil-y-coed
Cyflog
£3.806  £10.147 
Teitl y Swydd
Ymladdwr Tân Ar Alwad   N/A 
Gradd
Rhan Amser Taliad 
Lleoliad
Amrywiol 
Dyddiad Cau
30.04.2018 
Amser Cau
               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/12/2017
SWFRS