Staff Cynnal 

Mae amrywiaeth o rolau Staff Cynnal cyffrous a heriol ar gael ar draws Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae gennym bedair Cyfarwyddiaeth y mae eu manylion isod:

Cyfarwyddiaeth  : Gwasanaethau Corfforaethol
Adrannau : Cyfryngau a Chyfathrebu, Yr Iaith Gymraeg, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Prosiectau Mawr ac Eiddo, Cymorth Busnes, Cyllid a Chaffael

Cyfarwyddiaeth  : Gwasanaethau Pobl
Adrannau : Adnoddau Dynol, Iechyd Galwedigaethol, Hyfforddiant

Cyfarwyddiaeth  : Gwasanaethau Technegol
Adrannau : Fflyd a Pheirianneg, Rheoli Risg Gweithredol, TGCh

Cyfarwyddiaeth: Darparu Gwasanaeth
Adrannau: Cynllunio Perfformiad, Lleihau Risg, yr Ystafell Rheoli Tân, Gweithrediadau

Mae rolau’n cynnwys personél gweinyddol, adnoddau dynol a gweithwyr cyllid, technegwyr TGCh, arbenigwyr cyfryngau a marchnata, gweithwyr proffesiynol dylunio graffig, technegwyr cerbydau modur, personél diogelwch cymunedol, rheolwyr prosiectau a llawer mwy.

Mae ein cymdeithas hefyd yn newid ac yn dod yn fwy diwylliannol amrywiol. Mae’n bwysig fod y Gwasanaeth Tân yn deall ac yn cynrychioli’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Mae angen i’r tîm Staff Cynnal gynrychioli pob agwedd o’r gymdeithas ac felly mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.

• Telerau ac Amodau Gwasanaeth - Staff Cynnal

Cliciwch yma am swyddi gwag cyfredol

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/3/2017
SWFRS