Merched o fewn y Gwasanaeth 

Abi Naci 
Cynorthwyydd Caffael i Dalu. Wedi'i Lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Llantrisant

Cyn ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, do'n i ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl, gan fod y mwyafrif o bobl yn gyffredinol yn meddwl fod y Gwasanaeth i ddynion yn unig. Ond, ers dechrau gweithio yn y Pencadlys, roedd hi'n amlwg nad hyn oedd yr achos a bod menywod yn chwarae rhan bwysig yng ngweinyddiad dyddiol y Gwasanaeth.  Darllenwch fwy o stori Abi

 

Chloe Pullen
Rheolwr Criw, Gwylfa Wen. Yr Adran Reoli Tân.

Fy enw i yw Chloe ac rwyf wedi bod yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) am bron i 8 mlynedd. Mae fy nhad hefyd yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, felly ces fy nghodi gyda'r Gwasanaeth ac mae'n amgylchedd yr oeddwn wastad eisiau bod yn rhan ohono.    

Darllenwch fwy o stori Chloe.
 

Clare Amor
Ymladdwr Tân y System Ddyletswydd Rhan Amser (SDdRhA), Cas-gwent

Ers yn ifanc ro'n i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond o ganlyniad i lwybr gyrfa gwahanol, priodi a chael plant, ni wnes ei ddilyn tan yn hwyrach yn fy mywyd. Yn 37 oed, newidiodd fy mywyd a phenderfynais wneud cais i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac roeddwn yn llwyddiannus i ymuno â'r tîm fel Ymladdwr Tân Gweithredol a leolwyd yng Ngorsaf Cas-gwent.  Darllenwch fwy o stori Clare. 

 

Karen Levitt
Ymladdwr Tân, System Ddyletswydd Gyflawn (SDdG), Gwylfa Goch Penarth

Helo, Karen ydw i ac fe ddes i'n Ymladdwr Tân 11 mlynedd yn ôl a dyma un o'r penderfyniadau gorau i mi ei wneud erioed. Yn flaenorol, bues i'n gweithio i Gwmni Corfforaethol mawr ac er i mi fwynhau fy swydd, doedd e ddim yn fy modloni'n llwyr.  Roedd rhywbeth ar goll!  Roeddwn i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond doedd gen i ddim o'r hyder i ymgeisio, ond nawr gallaf ddweud yn onest y dylwn fod wedi ei wneud ynghynt.  Darllenwch fwy o stori Karen. 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol
           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/11/2016
SWFRS